Recenzentski postupak

Recenzentski postupak uzima u obzir preporuke poljskog Ministarstva znanosti i visokog školstva, u skladu s etičkim načelima i dobrom znanstvenom praksom. Članci u časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich” prolaze postupak recenzije kao zasebni radovi ili radovi koji se odnose na cjelinu sveska, odnosno, na predloženu temu. Stoga obvezuje sljedeći postupak:

1. Uredništvo časopisa „Przekładów Literatur Słowiańskich” rad prihvaća i šalje na recenziju ako odgovara sljedećim zahtjevima: ne obuhvaća više od 40 000 znakova (s bjelinama); ima dva sažetka (na engleskome jeziku i na slavenskome jeziku one kulture i književnosti na koju se odnosi); sažeci nisu dulji od jedne kartice teksta (1800 znakova s bjelinama); ključne su riječi na poljskome i engleskome jeziku (pet riječi), tekstu prethodi nacrtak (5-6 redaka) zajedno s potrebnim podacima (sveučilište, fakultet, odsjek ili katedra i e-mail adresa); auto- i bibliografska crtica o autoru teksta zajedno s adresom za korespondenciju i brojem telefona (podaci poznati isključivo redakciji i izdavačkoj kući); indeks imena i prezimena autora te indeks imena i prezimena prevoditelja kao prilozi tekstu (zasebno).

2. Svaki tekst ocjenjuju najmanje dva neovisna poljska i/ili inozemna recenzenta izvan same redakcije, kruga ljudi koji izdaju časopis i onoga u kojem djeluje autor teksta. Riječ je o stručnjacima koji se bave temom predstavljenom u radu.

3. Tekstovi se recenziraju prema modelu takozvanog double-blind reviewa, odnosno, recenzenti i autori ostaju anonimni.

4. Članci se identificiraju prema broju koji im određuje redakcija.

5. Recenzente potvrđuje Izdavačko vijeće izdavačke kuće Šleskog sveučilišta (Rada Wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego).

6. Recenzija treba sadržavati ocjenu sveska i njegove istraživačke vrijednosti na području određene tematike te ocjenu pojedinih radova u recenzentskom formularu, koji se može preuzeti na internetskoj stranici časopisa „Przekłady Literatur Słowiańskich” – www.pls.us.edu.pl

7. Konačnu odluku vezanu uz objavljivanje ili odbijanje radova donosi glavni urednik nakon konzultacija s tematskim urednikom. Autor koji pristaje na objavljivanje svoga teksta u časopisu „Przekłady Literatur Słowiańskich” istodobno se slaže i s objavljivanjem teksta u elektroničkoj verziji, iako časopis u svome osnovnom obliku izlazi kao tiskani medij.

8. Redakcija objavljuje popis recenzenata koji surađuju s časopisom „Przekłady Literatur Słowiańskich” u posljednjem dijelu sveska ili na internetskoj stranici časopisa. Načela recenzije teksta dopunjavana su od 4. sveska časopisa „Przekłady Literatur Słowiańskich”, a posljednje dopune od 6. dijela.