Uredništvo

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: 
Leszek Małczak

TAJNICA UREDNIŠTVA:
Marta Buczek

OSTALI ČLANOVI UREDNIŠTVA:
Iljana Genev-Puhaleva (jezična urednica, Bugarska)
Srđan Papić (jezični urednik, Srbija)
Elena Micevska (jezična urednica, Makedonija)
Petra Gverić Katana (jezična urednica, Hrvatska)
Radek Jeřábek (jezični urednik, Češka)
Andrea Goótšová (jezična urednica, Slovačka)
Tina Jugović (jezična urednica, Slovenija)
Eric Starnes (jezični urednik, Velika Britanija)