Etički kodeks

Etički kodeks znanstvenoga časopisa „Prijevodi slavenskih književnosti” – „Przekłady Literatur Słowiańskich”

Načela koja obvezuju autore

Autor članka obvezan je navesti informacije koje se odnose na sve subjekte koji su na bilo koji način utjecali na objavljivanje članka (u obliku sadržajnog, predmetnog ili financijskog doprinosa i sl.).

Autor daje dvije izjave. Prvom se izjašnjava o recenziji – izjavljuje uzima li u obzir primjedbe recenzenata. Odluči li autor odbiti primjedbe i sugestije recenzenata, svoju odluku mora obrazložiti. Drugom izjavom utvrđuje je li riječ o originalnome radu, je li se spomenuti rad već pojavio u tisku i jesu li korišteni slikovni materijali njegovo djelo (formulari izjava nalaze se u prilozima na mrežnoj stranici  http://www.pls.us.edu.pl/hr/dokumenti-za-autore/).

Primijeti li autor bitne pogreške u svome članku, obvezan je u najkraćem roku obavijestiti glavnoga urednika. Redakcija časopisa učinit će sve što je moguće kako bi se pogreške uklonile na način dogovoren s izdavačem i autorom.  

Autor se obvezuje izbjegavati svaki vid sukoba interesa (kad je riječ o problematici kojom se bavi časopis „Prijevodi slavenskih književnosti” – „Przekłady Literatur Słowiańskich”, primjer je sukoba interesa negativna ili pozitivna ocjena određenih osoba ili institucija s kojima je autor u poslovnome odnosu, bliskim osobnim odnosima, krvnome srodstvu i sl., a odnosi se na područje njihove djelatnosti vezane uz prijevode).

Načela koja obvezuju recenzente

Svaki tekst ocjenjuju najmanje dva neovisna poljska i/ili inozemna recenzenta izvan same redakcije, kruga ljudi koji izdaju časopis i onoga u kojem djeluje autor teksta. Riječ je o stručnjacima koji se bave temom predstavljenom u radu. Tekstovi se recenziraju prema modelu takozvanog double-blind reviewa, odnosno, recenzenti i autori ostaju anonimni. Recenzija treba sadržavati ocjenu sveska i njegove istraživačke vrijednosti na području određene tematike te ocjenu pojedinih radova u recenzentskom formularu, koji se može preuzeti na internetskoj stranici časopisa „Przekłady Literatur Słowiańskich” – http://www.pls.us.edu.pl/hr/formular-za-recenziju/

Primijeti li recenzent mogućnost sukoba interesa s autorom (poslovni odnos, bliski osobni odnosi, krvno srodstvo) ili problemom razmatranim u radu (kad je riječ o problematici kojom se bavi časopis „Prijevodi slavenskih književnosti„ – „Przekłady Literatur Słowiańskich”, primjer je sukoba interesa negativna ili pozitivna ocjena određenih osoba ili institucija – s kojima su povezani recenzent ili autor – a odnosi se na područje njihove djelatnosti vezane uz prijevode), obvezan je o tome obavijestiti glavnoga urednika.

Detalji postupka recenziranja tekstova dostupni su na mrežnoj stranici http://www.pls.us.edu.pl/hr/postupak-recenziranja/.

Načela koja obvezuju redakciju

Redakcija pazi na kvalitetu članaka. Prije slanja članka na recenziju, članovi redakcije pozorno pregledavaju tekst i, u slučaju bitnih manjkavosti teksta, obraćaju se autoru s molbom da tekst dopuni i popravi. Redakcija na recenziju ne šalje tekstove koji, prema njezinu mišljenju, ne zadovoljavaju zahtjeve i kriterije kakve treba zadovoljavati znanstveni članak. 

Redakcija čini sve što je moguće kako bi izbjegla pojave poput „ghostwritinga” i „guestauthorshipa”. Uoči li takve pojave, redakcija će o tome obavijestiti instituciju u kojoj je autor zaposlen. 

Konačnu odluku vezanu uz tiskanje ili odbijanje članka donosi glavni urednik nakon konzultacija s tematskim urednikom.

Sve informacije dobivene tijekom svake etape u procesu objavljivanja teksta redakcija smatra strogo povjerljivima, osim onih u objavljenu tekstu samoga autora.

Redakcija u izboru recenzenata osobito pazi na izbjegavanje sukoba interesa autora i recenzenta (npr. poslovni odnos, bliski osobni odnosi, krvno srodstvo i sl.).