Рецензентски поступак

Рецензентски поступак узима у обзир препоруке пољског Министарства науке и високог школства, у складу с етичким начелима и добром научном праксом. Чланци у часопису „Przekłady Literatur Słowiańskich” пролазе поступак рецензије као засебни радови или радови који се односе на целину броја, односно, на предложену тему. Стога обавезује следећи поступак:

1. Уредништво часописа „Przekłady Literatur Słowiańskich” рад прихвата и шаље на рецензију ако одговара следећим захтевима: не обухвата више од 40 000 знакова (с белинама); има два сажетка (на енглеском језику и на словенскоме језику оне културе и књижевности на коју се односи); сажеци нису дужи од једне картице текста (1800 знакова с белинама); кључне су речи на пољском и енглеском језику (пет речи), тексту претходи нацрт (5-6 редова) заједно с потребним подацима (универзитет, факултет, одсек или катедра и е-маил адреса); ауто- и библиографска цртица о аутору текста заједно с адресом за кореспонденцију и бројем телефона (подаци познати искључиво редакцији и издавачкој кући); индекс имена и презимена аутора те индекс имена и презимена преводилаца као прилози тексту (засебно).

2. Cваки текст оцјењују најмање два независна пољска и/или инострана рецензента изван саме редакције, круга људи који издају часопис и онога у ком делује аутор текста. Реч је о стручњацима који се баве темом представљеном у раду.

3. Текстови се рецензирају према моделу такозваног доубле-блинд ревиеwа, односно, рецензенти и аутори остају анонимни.