Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018)

Tom 10 Nr 2 (2020)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strony tytułowe i spis treści pobierz

Wstęp (Monika Gawlakpobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2018 roku (Aleksandra Wojnarowskapobierz

Magdalena Pytlak: Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsce pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2018 roku (Dorota Gołek-Sepetliewapobierz

Dorota Gołek-Sepetliewa: Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii pobierz

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku (Katarzyna Majdzik Papićpobierz

Katarzyna Majdzik Papić: Poezja w podróży i translatorskie synopsis. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2018 roku (Slaven Kalepobierz

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2018 roku (Jakob Altmannpobierz

Dorota Żygadło-Czopnik: O obecności literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w roku 2018 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku (Jakob Altmannpobierz

Joanna Derdowska: „A chłopaki w brecht” — komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku pobierz

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO‑POLSKIE I POLSKO‑MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2018 roku (Elena Micevska Zmejkoskapobierz

Lilla Moroz-Grzelak: Proza macedońska XXI wieku. Literatura „małego narodu” w przekładach na język polski pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2018 roku (Andrej Jovančevskipobierz

Lidija Tanuševska: Предизвиците на преводот на Киберијадата од Станислав Лем pobierz

PRZEKŁADY SERBSKO‑POLSKIE I POLSKO‑SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2018 roku (Estera Sobalkowskapobierz

Gabriela Abrasowicz: Granice nowego dramatu serbskiego — płynne i stale wytyczane na nowo. Perspektywa lokalna i recepcja w Polsce pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2018 roku (Estera Sobalkowskapobierz

PRZEKŁADY SŁOWACKO‑POLSKIE I POLSKO‑SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2018 roku (Marta Buczekpobierz

Marta Buczek: Ślad Jerzego Pleśniarowicza pozostawiony w przekładach pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2018 roku (Zuzana Obertovápobierz

Zuzana Obertová: Przypisy tłumacza w słowackim przekładzie Doliny Issy Czesława Miłosza pobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2018 roku (Monika Gawlakpobierz

Michał Kopczyk: Przekład — kontekst — polityka. Próba lektury Rozważań o Polsce Draga Jančara pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2018 roku (Karolina Bucka Kustecpobierz

Jana Unuk: Komentar k pregledu slovenskih prevodov poljske literaturę v letu 2018 pobierz

Stopka redakcyjna pobierz