Why do we translate? From agency to the reception of the translation

Vol 9 No 2 (2019)

Download the complete number of the journal

or separately:

Title pages and content Download

Introduction Why do we translate? From agency to reception of translation (Katarzyna Majdzik Papić) Download

THE INSTITUTIONAL AND RECEPTIVE DIMENSIONS OF TRANSLATION

Anna Majkiewicz: Dzieci umarłych Elfriede Jelinek w pułapce marketingu. Poznawcze i pragmatyczne aspekty przekładu / Elfriede Jelinek’s Die Kinder der Toten (The Children of the Dead) entrapped by book marketing Cognitive and pragmatic facets of translation Download

Anita Gostomska: Polskie dwudziestowieczne przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th century translations of Osman by Ivan Gundulić Download

Regina Solová: Przekład jako narzędzie propagandy. Miesięcznik „Polska: czasopismo ilustrowane” w latach 1954—1956 / Translation as a propaganda tool The monthly Poland: Illustrated Magazine in the years 1954—1956 Download

THE TRANSLATION IN REGARD TO THE CHALLENGES OF REGIONALISM AND MULTICULTURALITY

Karolina Pospiszil: Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesian Download

Karolina Pospiszil: Bibliografia przekładów na język śląski w latach 2002—2018 / Bibliography of translations into the Silesian language in the years 2002—2018 Download

Hanna Makurat-Snuzik: Dlaczego tłumaczy się literaturę piękną na regionalny język kaszubski? / Why is literature translated into the Kashubian language? Download

Silvija Borovnik: O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru / About the place and role of Slovenian literature in the German-speaking area Download

Jakob Altmann: Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czech Download

THE PERSPECTIVE OF THE AUTHOR IN THE TEXT OF TRANSLATION

Wojciech Soliński: Epizod szczeciński w prozie Bohumila Hrabala. Rzecz o granicach tłumaczenia / The Szczecin Episode in Bohumil Hrabal’s Prose On the Limits of Translation Download

Joanna Derdowska: Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona / Provocation or Method? On Literary Translation into a Non-native Language against the Backdrop of Stefan Themerson’s Semantic Poetry Download

Aleksander Gomola: Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers Download

Amela Ljevo-Ovčina: Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo / Gustaw Herling-Grudziński’s Diary Written by Night (Russian for gulags, English for war, Italian for being an expatriate, Polish for staying up at night). Not translating to understand Download