Програмен съвет

Едвард Балцежан – Познан (Полша)
Николай Йеж – Любляна (Словения)
Звонко Ковач  – Загреб (Хърватия)
Ева Мала  – Нитра (Словакия)
Мартина Ожбот  – Любляна (Словения)
Иво Поспишил – Бърно (Чехия)
Тоне Смолей  – Любляна (Словения)
Елжбета Табаковска – Краков (Полша)
Лидия Танушевска  – Скопие (Македония)