РЕДАКТОРСКИ СЪСТАВ

Главен редактор:
Лешек Малчак
Секретар на Редколегията:
Марта Бучек
Редакторски състав:

Илияна  Генев-Пухалева (езиков редактор, България)
Серджан Паипич  (езиков редактор, Сърбия)
Елена Мицевска  (езиков редактор, Македония)
Петра Гверич (езиков редактор, Хърватия)
Радек Йежабек  (езиков редактор, Чехия)
Андреа Гоотшова  (езиков редактор, Словакия)
Тина Йугович  (езиков редактор, Словения)
Ерик Старнъс (езиков редактор, Великобритания)