Архива за авторот: Leszek Małczak

Покана

Срдечно Ве покануваме да земете учество во подготовката и објавувањето на наредниот број од ,,Przekłady Literatur Słowiańskich’’ („Преводите на словенските литератури“). Овој пат Вашите статии ги очекуваме до 10.06.2018 г. Tom następny.