9.1 Защо превеждаме?

Катедрата по теория на литературата и транслатология

към Института по славянски филологии при Шльонския университет

сърдечно Ви кани за участие в научната конференция на тема:

„Защо превеждаме? Практика, теория и мататеория на превода”.

Подробности в поканата: Zaproszenie_PLS

Заявка: Zgłoszenie PLS

Програма на конференцията: