9.1 Зашто преводимo?

Катедра за теорију кнњижевности и превођења

Института за словенску филологију Шлескога универзитета

срдачно Вас позива на научну конференцијиу под насловом:

Зашто преводимo? Пракса, теорија и метатеорија превођења

Детаљи у позиву: Zaproszenie_PLS

Пријавница: Zgłoszenie PLS

Програм научне конференције: