Отворени приступ

„Przekłady Literatur Słowiańskich“  објављују текстове у отвореном приступу. Сватко може бесплатно и без техничких ограничења (не треба се логирати, отварати рачун на страници часописа) скинути у електроничком облику пуни текст чланка. На тај начин подупиремо идеју отворене знаности и неограниченог приступа резултатима знаствених истраживања.

Штампана верзија часописа се може купити путем интернета или у књижари издавачке куће Шлеског универзитета (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Часопис „Przekłady Literatur Słowiańskich” налази се у бази „Index Copernicus“ и на попису бодованих публикација пољскога Министарства науке; доступно је у базама CEEOL, CEJSH, BazHum, Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.