Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Monika Gawlak: Poezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierz Rozwiń

Michał Kopczyk: Przyczynek do tematu: przekład w systemie literatury. Przy okazji słoweńskiej wersji Dziennika Witolda Gombrowicza pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska: „Polskość” w słoweńskich przekładach Rozki Šefan pobierz Rozwiń

Andrej Šurla: Cicha rozmowa ostatnich przekładów Tonego Pretnara pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Słoweńskie wybory literatury polskiej: przekłady z lat 1990—2006 pobierz Rozwiń

T. 1. Cz. 2.  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Monika Gawlakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (Andrej Šurla) pobierz

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Anna Muszyńska: Intertekstualność jako forma dialogu międzykulturowego pobierzRozwiń

Jasmina Šuler Galos: Przesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu. Współczesna proza polska w języku słoweńskim pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara Terra incognita pobierzRozwiń

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Katarzyna Baran: Polskie frazeologizmy w słoweńskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej pobierzRozwiń

Monika Gawlak: Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. Čefurji raus! pobierzRozwiń

Nikolaj Jež: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie słoweńskiego przekładu Pana Tadeusza Rozki Štefan pobierzRozwiń

Marzena Osmólska: Bohater groteskowy Ferdydurke Witolda Gombrowicza w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierzRozwiń

Bożena Tokarz: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej pobierzRozwiń

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Marlena Gruda: Stereotyp Słoweńca „ofiary” w przekładzie powieści Vlada Žabota Wilcze noce pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska-Vizintin: O destereotypizacji odczytań tekstu oryginału w przekładzie. Rozważania o słoweńskim tłumaczeniu kulinariów w Panu Tadeuszu pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Ostatnia Wieczerza Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją, z własną i cudzą kulturą pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Joanna Cieślar, Monika Gawlak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 2007—2012 (Marlena Gruda) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (uzupełnienia) (Jana Unuk) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką

Anna Muszyńska‑Vizintin: Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język. O dwóch „poezjotwórczych” kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne? pobierz Rozwiń

Robert Grošelj: Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italjanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča / Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča (tłum. Maja Jasińska) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2013 roku (Monika Gawlak) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2013 roku (Marlena Gruda) pobierz

Monika Gawlak: Przekłady literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2013 — komentarz pobierz

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Joanna Cieślar: Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej) pobierz Rozwiń

Marlena Gruda: Odbiorca przewidywany w powieści Sny i kamienie Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński pobierz Rozwiń

Anna MuszyńskaVizintin: Wiedza i zmysły w pracy tłumacza pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2014 roku (Monika GawlakpobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku (Karolina Bucka‑Kustecpobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku pobierz Rozwiń

T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino  / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe (‘Anioł zapomnienia’) i strategie tłumaczenia na język słoweński (tłum. Joanna Cieślar) pobierz SLO  pobierz PL Rozwiń

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej pobierz Rozwiń

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-kreativna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek polščine v slovenščino) / I Prijatelj i A Nowaczyński: informacyjno-kreatywna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) (tłum. Agnieszka Bukowczan i Joanna Cieślar) pobierz SLO pobierz PL Rozwiń

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna Cieślarpobierz SLO pobierz PL Rozwiń

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem pobierz Rozwiń

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii (tłum. Anna Muszyńska) pobierz SLO pobierz PL Rozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2015 roku (Monika Gawlakpobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku (Karolina Bucka‑Kustecpobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku pobierz Rozwiń