T. 1. Cz. 3. (Issue: 1 (3)/2012)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 352 s. – Tom stanowi kontynuację części 2 publikacji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Niniejsza część odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich. / This volume is a continuation of Issue 1 (1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006. („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This part provides a record of translations from Bulgarian, Croatian and Serbian literature into Polish and from Polish literature into the said languages. It confirms a disproportion (highlighted in the previous part) between the presence of Slavic literatures in Poland and the presence of Polish literature in other Slavic countries.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl