Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie / Slavic translators and Slavic translation studies. T. / Vol. 7; Cz. / No 1

Strona tytułowa / Title page Pobierz

Spis treści / Contents Pobierz

Wstęp / Introduction (Bożena Tokarz) Pobierz

REFLEKSJA O PRZEKŁADZIE

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem / Going beyond schemas. Some remarks on the Polish reflection upon translation  PobierzRozwiń

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii / Between interculturality in translation practice and “interculturality” in translatology (tłum. Anna Muszyńska) Pobierz_Slo Pobierz_PLRozwiń

Lucyna Spyrka: Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej / Lubomír Feldek’s concept of translation in the context of the Slovak translatological thoughts Pobierz Rozwiń

Anna Valcerova: Básnický preklad na Slovensku po 1945 / Tłumaczenie poezji w Słowacji po 1945 r. / The translation of poetry in Slovakia after 1945 (tłum. Marta BuczekPobierz_SK Pobierz_PL Rozwiń

FUNKCJA I MIEJSCE PRZEKŁADU: PERSPEKTYWA TŁUMACZA

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (tłum. Katarzyna Majdzik) / Self‑) perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one’s own identity: the poet Zdravko Malić Pobierz_PL Pobierz_HR Rozwiń

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-kreativna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek polščine v slovenščino) / I Prijatelj i A Nowaczyński: informacyjno-kreatywna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) Pobierz_SLO Pobierz_PL (tłum. Agnieszka Bukowczan i Joanna Cieślar) / I. Prijatelj and A. Nowaczyński: the informative and the corrective function of translation (Wilde’s aphorisms rendered into Slovene via Polish). Rozwiń

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem…”, czyli Narodowe Pieśni Serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego / “This collection will not be a useless burden for the book trade” that is, Serbian folk Songs selected and translated by Roman Zmorski Pobierz Rozwiń


Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan / War, Croatian nationalism, sex and swearwords — how has Vedrana Rudan’s books been translated? Pobierz Rozwiń

ROLA TŁUMACZA

Marta Buczek: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu / Danuta Abrahamowicz’s school of translation Pobierz Rozwiń

Zuzana Pojezdalová: Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka  The Picture of Polish Literature in Slovakia through Jozef Marušiak’s Translations Pobierz Rozwiń

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej  The History of Slovenia in a Polish perspective. Slovenian literature as translated by Joanna Pomorska Pobierz Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji /The Problems of Interpreting and Translating Old Literature. Several questions, comments and propositions Pobierz_HR Pobierz_PL  Rozwiń

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna Cieślar) / Translation of the sonets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Pobierz_SLO Pobierz_PL Rozwiń

KULTURA DOCELOWA W KONCEPTUALIZACJI TŁUMACZA

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino  / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe (‘Anioł zapomnienia’) i strategie tłumaczenia na język słoweński / Interculturality in Maja Haderlap’s novel Angel of Oblivion and strategies of translation into Slovene (tłum. Joanna Cieślar) Pobierz_SLO Pobierz_PL Rozwiń


Jakob Altmann: Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski / German compound words as culturally marked word‑formation units and their translation into Polish Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić / Polish translations of Croatian tales of long ago by Ivana Brlić‑Mažuranić Pobierz Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy (tłum. Marta Buczek) / Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Pobierz_SK Pobierz_PL Rozwiń

Indeks autorów / Index of authors (Jakob Altmann) Pobierz

Indeks tłumaczyIndex of translators (Jakob Altmann) Pobierz

Noty o autorachAuthor notes Pobierz