Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. T. 7. Cz. 1

SPIS TREŚCI

Wstęp (Bożena Tokarz)

REFLEKSJA O PRZEKŁADZIE

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem Rozwiń

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii (tłum. Anna Muszyńska) Rozwiń

Lucyna Spyrka: Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej Rozwiń

Anna Valcerova: Básnický preklad na Slovensku po 1945 / Tłumaczenie poezji w Słowacji po 1945 r. (tłum. Marta Buczek) Rozwiń

FUNKCJA I MIEJSCE PRZEKŁADU: PERSPEKTYWA TŁUMACZA

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (tłum. Katarzyna MajdzikRozwiń

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-kreativna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek polščine v slovenščino) / I Prijatelj i A Nowaczyński: informacyjno-kreatywna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) (tłum. Agnieszka Bukowczan i Joanna CieślarRozwiń

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem…”, czyli Narodowe Pieśni Serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego Rozwiń


Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan Rozwiń

ROLA TŁUMACZA

Marta Buczek: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu Rozwiń

Zuzana Pojezdalová: Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka Rozwiń

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji (tłum. Leszek MałczakRozwiń

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna CieślarRozwiń

KULTURA DOCELOWA W KONCEPTUALIZACJI TŁUMACZA

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino  / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe (‘Anioł zapomnienia’) i strategie tłumaczenia na język słoweński (tłum. Joanna Cieślar) Rozwiń


Jakob Altmann: Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski Rozwiń

PRZEKŁADY LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy (tłum. Marta BuczekRozwiń

Indeks nazwisk autorów (Jakob Altmann)

Indeks nazwisk tłumaczy (Jakob Altmann)

Noty o autorach