Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 Nr 2 (2010)

Strona tytułowa pobierz

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Monika Gawlak) pobierz

PRZEKŁADY POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (Andrej Šurlapobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Czechach w latach 1990—2006 (Tatjana Jamnik) pobierz