Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 Nr 3 (2012)

Strona tytułowa pobierz

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Dorota Gołek-Sepetliewapobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990—2006 (Kalina Bahneva, Joanna Mleczko, Iliana Genew-Puhalewapobierz

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990—2006 (Leszek Małczak) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 1990—2006 (Đurđica Čilić-Škeljo, Magdalena Makspobierz

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzikpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzikpobierz