Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 Nr 4 (2013)

Strona tytułowa pobierz

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Izabela Mroczek) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 1990―2006 (Izabela Mroczek) pobierz

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 1990―2006 (Marta Buczek) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 1990―2006 (Marta Buczek) pobierz

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Magdalena Błaszakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 1990―2006 (Aneta Todevska) pobierz

Indeks autorów (Monika Gawlakpobierz

Indeks tłumaczy (Monika Gawlakpobierz