Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Tom 4 Nr 2 (2014)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strona tytułowa pobierz

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarz) pobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Dorota Gołek-Sepetliewa) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 2007—2012 (Marinella Dimitrova) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Tomasz Łoś, Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2012 (Martina Podboj) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 2007—2012 (Aneta Todevska) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Drachal, Estera Sobalkowska) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 2007—2012 (Marta Drachal) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Joanna Cieślar, Monika Gawlak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 2007—2012 (Marlena Gruda) pobierz Rozwiń

DODATEK

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006 (uzupełnienia) (Hanna Karpińska) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (uzupełnienia) (Jana Unuk) pobierz Rozwiń

Indeks autorów (Monika Gawlak) pobierz

Indeks tłumaczy (Monika Gawlak) pobierz