Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Tom 5 Nr 2 (2014)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strony tytułowe pobierz

Spis treści pobierz

Wspomnienie o prof. dr hab. Iskrze Likomanowej (Dorota Gołek‑Sepetliewa) pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2013 roku (Dorota Gołek‑Sepetliewa) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2013 roku (Marinella Dimitrovapobierz

Dorota Gołek‑Sepetliewa: Przekłady książkowe bułgarsko‑polskie i polsko‑bułgarskie w latach 2007—2013 pobierz

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku (Katarzyna Majdzik) pobierz

Katarzyna Majdzik: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2013 roku (Slaven Kalepobierz

Martina Podboj: Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2013 pobierz

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2013 roku (Joanna Mrzyk i Martyna Paszek) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku (Katarzyna Jagielska i Aleksandra Peterpobierz

Dorota Żygadło‑Czopnik: „Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007—2013 pobierz

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2013 roku (Magdalena Błaszak) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2013 roku (Aneta Todevskapobierz

Lech Miodyński: Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy pobierz

Magdalena Błaszak: Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 pobierz

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

Leszek Małczak: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2013 roku (Marta Buczekpobierz

Marta Buczek: Literatura słowacka w Polsce w latach 2007—2013 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2013 roku (Joanna Ciesielskapobierz

Marta Buczek: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku pobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2013 roku (Monika Gawlakpobierz

Monika Gawlak: Przekłady literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2013 — komentarz pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2013 roku (Marlena Grudapobierz

Indeks tłumaczy (Joanna Cieślar) pobierz

Indeks autorów (Joanna Cieślar) pobierz