Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Tom 6 Nr 2 (2015)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strony tytułowe i spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarz) pobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku (Dorota Gołek‑Sepetliewa) pobierz Rozwiń

Magdalena Pytlak: Na obrzeżach pola literackiego. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2014 roku (Marinella Dimitrovapobierz Rozwiń

Marinella Dimitrova: Tłumaczenia bułgarskie literatury polskiej w 2014 roku pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (Petra Gverić Katana) pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (tłum. Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑Ożyńska) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑Ożyńska) pobierz Rozwiń

Dorota Żygadło‑Czopnik: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2014 roku (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2014 roku (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Lidija Tanuševska: Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2014 roku pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku (Estera Sobalkowska) pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2014 roku (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Słowacki klimat Europy Środkowej w Polsce pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2014 roku (Zuzana Pojezdalová) pobierz Rozwiń

Zuzana Pojezdalová: Analiza transferu archaizmów w słowackim tłumaczeniu Czerwonego błazna Aleksandra Błażejowskiego pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2014 roku (Monika Gawlak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku (Karolina Bucka‑Kustec) pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku pobierz Rozwiń

Indeks autorów i tłumaczy (Katarzyna Majdzik) pobierz