Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Tom 7 Nr 2 (2016)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strona tytułowa i spis treści Pobierz

Wstęp (Bożena Tokarz) Pobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku (Dorota Gołek‑SepetliewaPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2015 roku (Adriana Kovacheva) Pobierz Rozwiń

Dorota Gołek-Sepetliewa: Na tropie literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku (Antonina KurtokPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku (Petra Gverić KatanaPobierz Rozwiń

Petra Gverić Katana: Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda:  hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu (tłum. Antonina KurtokPobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku (Jakob AltmannPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2015 roku (Jakob AltmannPobierz Rozwiń

Izabela Mroczek: Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku (Magdalena BłaszakPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2015 roku (Magdalena BłaszakPobierz Rozwiń

Zofia Dembowska: Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rok Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku (Katarzyna MajdzikPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku (Estera SobalkowskaPobierz Rozwiń

Estera Sobalkowska: Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii i serbskiej w Polsce w 2015 roku Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku (Marta Buczek) Pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2015 roku (Zuzana PojezdalováPobierz Rozwiń

Zuzana Pojezdalová: Tłumacze literatury polskiej w świetle  Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2015 roku (Monika GawlakPobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku (Karolina Bucka‑KustecPobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku Pobierz Rozwiń

Indeks autorów / Indeks tłumaczy / Noty o autorach (Joanna Cieślar) Pobierz