Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016)

Tom 8 Nr 2 (2017)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Spis treści pobierz

Wstęp (Leszek Małczak) pobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2016 roku (Aleksandra Wojnarowska) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2016 roku (Joanna Mleczko) Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz Rozwiń

Antonina Kurtok: Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści Wilimowski Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz Rozwiń

Petra Gverić Katana: Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2016 roku (Jakob Altmann) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2016 roku (Jakob Altmann) Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2016 roku (Zofia Dembowska) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2016 roku (Lidija Tanuševska) Pobierz Rozwiń

Lidija Tanuševska: Komentary do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2016 roku (Estera Sobalkowska) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2016 roku (Estera Sobalkowska) Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2016 roku (Marta Buczek) Pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2016 roku (Zuzana Obertová) Pobierz Rozwiń

Zuzana Obertová: Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej Pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2016 roku (Monika Gawlak) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2016 roku (Barbara Rzeźniczak) Pobierz Rozwiń

Indeks autorów / Indeks tłumaczy / Noty o autorach Pobierz