Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017)

Tom 9 Nr 3 (2019)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Spis treści pobierz

Wstęp (Marta Buczek) pobierz

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2017 roku (Dorota Gołek-Sepetliewa) pobierz

Kamen Rikev: Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2017 roku (Joanna Mleczko) pobierz

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2017 roku (Katarzyna Majdzik Papić) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2017 roku (Petra Gverić Katana) pobierz

Petra Gverić Katana: Poezija kao prostor intimnog i javnog pobierz

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2017 roku (Jakob Altmann) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2017 roku (Jakob Altmann) pobierz

Jakob Altmann: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2016 i 2017 roku pobierz

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO‑POLSKIE I POLSKO‑MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2017 roku (Elena Micevska Zmejkoska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2017 roku (Lidija Tanuševska) pobierz

Lidija Tanuševska: Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej pobierz

PRZEKŁADY SERBSKO‑POLSKIE I POLSKO‑SERBSKIE

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2017 roku (Estera Sobalkowska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2017 roku (Estera Sobalkowska) pobierz

Estera Sobalkowska: Przegląd antologii serbskiej poezji współczesnej wydanych w Polsce po 1990 roku pobierz

PRZEKŁADY SŁOWACKO‑POLSKIE I POLSKO‑SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2017 roku (Marta Buczek) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2017 roku (Zuzana Obertová) pobierz

Zuzana Obertová: Nadrabianie zaległości? O słowackich przekładach literatury polskiej (nie tylko) w 2017 roku pobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2017 roku (Monika Gawlak) pobierz

Monika Gawlak: Od poezji „oszczędnej w słowa” do „trudnej” prozy dla dzieci. Przekłady literatury słoweńskiej w latach 2016—2017 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2017 roku (Karolina Bucka Kustec) pobierz

Jana Unuk: Od romanov do teoloških esejev: pregled slovenskih prevodov poljske literature v letu 2017 pobierz