Czerwiński Maciej

PL

Maciej Czerwiński – pracownik naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się semiotyką (kultury), analizą dyskursu (krytyczną wobec nurtów marksistowskich), retoryką. Habilitację uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat w 2004, a magisterium w 2000 roku; był również Visiting Assistant in Research na Wydziale Historii Uniwersytetu Yale w 2003 roku. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, między innymi 4 monografii, redaktorem dwóch tomów pokonferencyjnych i jednego reprintu, artykułów naukowych, esejów, krytyk literackich i publicystki. Obecnie pracuje nad chorwackimi i serbskimi narracjami w prozie wojennej.

HR

Maciej Czerwiński – profesor filologije na Jagielonskom sveučilištu u Krakovu. Bavi se (kulturnom) semiotikom, istraživanjem diskursa (kritički prema marksističkim pristupima), retorikom. Habilitirao je 2013. godine na Jagielonskom sveučilištu, gdje je i doktoriraro (2004.) i magistrirao (2000.); bio je Visiting Assistant in Research na povijesti Sveučilišta Yale 2003. Autor je više od 100 publikacija, između ostalog četiri monografije, urednik dva zbornika, jednog povijesnog albuma, znanstvenih članaka, eseja, književnih kritika i publicistike. Trenutno se bavi hrvatskim i srpskim narativima u ratnoj prozi.

EN

Maciej Czerwinski is Associate Professor of Slavic Languages and Literatures at Jagiellonian University in Kraków. His work is focused on (cultural) semiotics, discourse studies (critical to a Marxist orientation), and rhetoric. He habilitated in 2013 at Jagiellonian University, where he also received his Ph.D. (2004) and M.A. (2000); and he was a Visiting Assistant in Research in the History Department at Yale University in 2003. He is the author of over 100 publications, including four books, two co-edited books, one historical monograph and many articles as well as literary criticism and essays on Balkan affairs. Currently he is dealing with Croatian and Serbian narratives in prose fiction on war.

WIĘCEJ / MORE

Maciej Czerwiński: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum pobierz Rozwiń

Maciej Czerwiński: Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego
i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu Mostu na Drinie Ivo Andricia pobierz Rozwiń