Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekład

Tom 9 Nr 1 (2018)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Spis treści Pobierz

Wstęp (Katarzyna Majdzik) Pobierz

TRANSLATOR LUDENS. TŁUMACZENIE JAKO WYZWANIE, ZABAWA, GRA

Bożena Tokarz: Przygoda estetyczno-mentalna w przekładzie / Aesthetic-Mental adventure of translation Pobierz

Olga Płaszczewska: O przyjemności tłumaczenia / The pleasure of translating / Il piacere di tradurre — riassunto Pobierz

Monika Gawlak: Podwójne życie tłumacza / Translator’s double life / Dvojno življenje prevajalca Pobierz

PRZEKŁAD NIEOCZYWISTY. EKSPERYMENTALNE I ARTYSTYCZNE OBLICZA PRZEKŁADU

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz: Sztuka post-przekładu / The Art of Post-translation / Искусство пост-перевода Pobierz

Piotr Marecki, Aleksandra Małecka: Przekład literatury konceptualnej. Studium przypadku lokalizacji Paint the Rock Shiva Kotechy jako Namaluj Popka / Translation of conceptual literaturę. A case study of the localization of Paint the Rock by Shiv Kotecha into the Polish Namaluj Popka Pobierz

Katarzyna Majdzik: Pinocchio in Emojitaliano. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego / Pinocchio in Emojitaliano. An experimental translation in the culture of the visual and performative turn Pobierz

Joanna Warmuzińska-Rogóż: Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood / Author and translator: two full-fledged characters? On the feminist translation in Canada based on the example of Lettres d’une autre by Lise Gauvin and “feminine translation” by Susanne de Lotbinière-Harwood / Auteure et traductrice : deux personnes de même rang ? Sur la traduction féministe au Canada à l’exemple de Lettres d’une autre de Lise Gauvin et de la « traduction au féminin » de Susanne de Lotbinière-Harwood Pobierz

AMBASADORZY I LEGISLATORZY KULTURY I LITERATURY

Marta Skwara: Między przekładem, komentarzem a interpretacją — uwagi na marginesie anglojęzycznego podręcznika literatury polskiej / In-between translation, commentary and interpretation — Remarks on the margins of an English-language History of Polish literature Pobierz

Lucyna Spyrka: O najstarszych polskich przekładach literatury słowackiej / About the oldest Polish translations of Slovak literature / O najstarších poľských prekladoch slovenskej literatúry Pobierz

Marta Buczek: Słowacka proza naturyzmu w polskich przekładach — strategie wyboru i translacji w zmieniającej się perspektywie kulturowej drugiej połowy XX wieku / Slovak naturalist prose in Polish translations — Strategies for selection and translation in the changing cultural perspective of the second half of the twentieth century / Slovenská próza naturizmu v poľských prekladoch — stratégie výberu a prekladu v meniacej sa kultúrnej perspektíve druhej polovice dvadsiateho storočia Pobierz

Dorota Żygadło-Czopnik: Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku / Polish choices of Czech female prose in translations after 1989 / Polské volby české ženské prózy v překladech po roce 1989 Pobierz

Tea Rogić-Musa: Književnopovijesni modus procedendi Julija Benešića u zbirci Poljska lirika / Literary-historic modus procedendi of Julije Benešić in the collection Polish lyricism Pobierz

DLACZEGO TŁUMACZYMY RAZ JESZCZE? 

Maria Mocarz-Kleindienst: Dlaczego powstają nowe przekłady? Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa w nowym tłumaczeniu na język polski / Why do new translations come into being? Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita in a new Polish translation / Почему возникают новые переводы? Мастер и Маргарита в новом переводе на польский язык Pobierz

Andrij Saweneć: Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy / Why to retranslate: new Ukrainian renderings of Polish prose / Навіщо перекладати наново: нові українські прочитання польської прози Pobierz

Leszek Małczak: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny / Translation as an act of subversion: about one of the Polish translations of historical tragedy Zriny by Theodor Körner / Prijevod kao čin subverzije. O jednom poljskom prijevodu povijesne tragedije Theodora Körnera pod naslovom Zriny Pobierz