Filipek Małgorzata

Małgorzata Filipek: Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia pobierzRozwiń

Małgorzata Filipek: Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Przekład powieści Gordany Kuić Zapach deszczu na Bałkanach wobec oryginału pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku pobierzRozwiń