Jež Nikolaj

PL

slawista i polonista, prof. nadzw. w Instytucie Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie. Bada współczesną literaturę polską, polsko-słoweńskie kontakty kulturalne, recepcję polskiej literatury w Słowenii oraz przekłady literatury polskiej. Z jego inicjatywy na Uniwersytecie w Lublanie powstała polonistyka jako osobny kierunek studiów. Tłumaczy literaturę piękną oraz teksty naukowe z języka polskiego na słoweński. Jest jednym z najbardziej zasłużonych tłumaczy literatury polskiej w Słowenii. Tłumaczył poezję m.in.: Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego, Wisławy Szymborskiej; prozę Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Ryszarda Kapuścińskiego, Antoniego Libery, Stanisława Lema. W roku 2008 został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Nikolaj Jež: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie słoweńskiego przekładu Pana Tadeusza Rozki Štefan pobierzRozwiń