Juvan Marko

profesor zwyczajny w Instytucie Słowenistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie oraz kierownik Instytutu Literatury Słoweńskiej i Literaturoznawstwa ZRC SAZU (Centrum Naukowo-Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki). Zajmuje się m.in. zagadnieniami dyskursu literackiego, intertekstualności, komparatystyki oraz zagadnieniem funkcji nacjonalizmu kulturowego w dobie romantyzmu. Od 2008 do 2014 r. działał w Komitecie ds. Teorii Literatury ICLA, jest członkiem Akademii Europejskiej (Academia Europaea). W ostatnich latach prócz licznych artykułów opublikował cztery monografie: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem (2012); Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (2011); History and Poetics of Intertextuality (2008); Literarna veda v rekonstrukciji (2006, serbski przekład 2011). Był redaktorem międzynarodowych tomów Svetovne književnosti in obrobja (2012) oraz World Literatures from the nineteenth to the Twenty-first Century (2013).

Marko Juvan: Prevod in svetovna književnost / Literatura światowa a przekład (tłum. Anna Muszyńskapobierz Rozwiń