Košuta Miran

PL

profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Trieście;  zainteresowania naukowe: literatura słoweńska, literatura słoweńska pisana we Włoszech, słoweńsko-włoskie związki literackie, przekład literacki; monografie: Krpanova sol (Lublana, 1996), Scritture parallele (Triest, 1997), Slovenica (Reggio Emilia-Triest, 2005), E-mejli (Maribor, 2008), Mikrofonije (Triest, 2010); przekłady: Fulvio Tomizza, Frančiška (Klagenfurt-Lublana-Wiedeń, 2002); Fulvio Tomizza, Obiskovalka (Klagenfurt-Lublana-Wiedeń, 2005); książki redagowane: Prešerniana (Rzym, 2003), Drugačni verzi – Versi diversi, vol. I, (Koper-Capodistria, 2006), Živeti mejo (Triest, 2007), Slovenščina med kulturami (Klagenfurt, 2008), Decametron (Lublana, 2009).

  SL

izredni profesor slovenskega jezika in književnosti na Oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu. Glavna področja znanstvenega raziskovanja: slovenska književnost, slovenska književnost v Italiji, italijansko-slovenska literarna recepcija, literarno prevodoslovje. Monografije: Krpanova sol (Ljubljana, 1996), Scritture parallele (Trieste, 1997), Slovenica (Reggio Emilia-Trieste, 2005), E-mejli (Maribor, 2008), Mikrofonije (Trst, 2010). Prevodi: Fulvio Tomizza, Frančiška (Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2002); Fulvio Tomizza, Obiskovalka (Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2005). Izbor urejenih znanstvenih publikacij: Prešerniana (Roma, 2003), Drugačni verzi – Versi diversi, vol. I, (Koper-Capodistria, 2006), Živeti mejo (Trst, 2007), Slovenščina med kulturami (Celovec, 2008), Decametron (Ljubljana, 2009).

EN

assistant professor of Slovenian Language and Literature at the Department of Humanities of the University of Trieste. Main fields of scientific interests: Slovenian literature, Slovenian literature in Italy, Italian-slovenian literary contacts, literary translation. Monographs: Krpanova sol (Ljubljana, 1996), Scritture parallele (Trieste, 1997), Slovenica (Reggio Emilia-Trieste, 2005), E-mejli (Maribor, 2008), Mikrofonije (Trst, 2010). Translations: Fulvio Tomizza, Frančiška (Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2002); Fulvio Tomizza, Obiskovalka (Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2005). Selection of curated scientific publications: Prešerniana (Roma, 2003), Drugačni verzi – Versi diversi, vol. I, (Koper-Capodistria, 2006), Živeti mejo (Trst, 2007), Slovenščina med kulturami (Celovec, 2008), Decametron (Ljubljana, 2009).

Miran Košuta: „Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (20002013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (20002013) (tłum. Joanna Cieślar) oraz Italijanski knjižni prevodi slovenskega leposlovlja / Włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (opracował Miran Košuta) pobierz Rozwiń