Majdzik Katarzyna

PL

doktor, adiunkt w Zakładzie Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ; absolwentka filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim i lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w serii „Studia o Przekładzie”, „Przekładach Literatur Słowiańskich” i pracach zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze chorwackiej. Współredagowała wybór przekładów najnowszego dramatu chorwackiego Kroatywni. W Jej dorobku znajdują się artykuły poświęcone chorwackiej literaturze kobiecej, przekładowi artystycznemu w ramach języka chorwackiego i polskiego oraz teksty teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa w tym filozofii przekładu. Autorka monografii: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości oraz Narzędzia analizy przekładu (współautor Daniel Słapek).

HR

doktorica, asistent (adjunkt) u Zavodu za slavenske književnosti Instituta za slavensku filologiju Šleskog sveučilišta, diplomirala je hrvatsku filologiju na Šleskom sveučilištu i lingvistiku na Jagielonskom sveučilištu. Objavila je, između ostalog, u serijskim publikacijama i časopisima „Studia o Przekładzie”, „Przekłady Literatur Słowiańskich” te u skupnim radovima posvećenim hrvatskoj kulturi i literaturi. Kourednica je izbora prijevoda najnovijih hrvatskih drama Kroatywni. Među njezinim radovima nalaze se članci posvećeni hrvatskome ženskom pismu, umjetničkom prijevodu s hrvatskoga jezika kao i teorijski tekstovi iz oblasti nauke o prijevodu te filozofije prijevoda. Autorica monografije: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości (Prijevod ili na sjecištu dva subjektiviteta) te Narzędzia analizy przekładu (Instrumenti za analizu prijevoda) (koautor Daniel Słapek).

EN

PhD, assistant professor in the Department of the Slavic Literatures of the Institute of Slavonic Languages (University of Silesia, Poland); she graduated the Croatian language and literature (Croatian philology) at the University of Silesia and Linguistics at the Jagiellonian University. She has published articles, among others, in the series „Studies on Translation”, „Slavic Literatures Translations” and collective works on literature and culture of Croatia. She co-edited the selection of the latest Croatian dramas Kroatywni and revealed the articles on Croatian women’s literature, as well as theoretical texts on translation (included on the philosophy of translation). The author of two monographs: Translation or the junction of two of subjectivities and Analysis tools for Translation (co-author Daniel Słapek).

Katarzyna Majdzik: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie Ministerstwa Bólu Dubravki Ugrešić) pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Oblicza melancholii. Szafa Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład pobierzRozwiń

Katarzyna Majdzik: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Tomasz Łoś, Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia la folie de saussurepobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna MajdzikpobierzRozwiń

Katarzyna Majdzik: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku pobierzRozwiń