Muszyńska (Vizintin) Anna

PL

absolwentka filologii polskiej i filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka publikacji o przekładzie, takich jak np. Kultura, gramatyka i uczucia. O interpretacyjnej funkcji liczby podwójnej w języku słoweńskim, w: Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska (2012); czy Wiedza i zmysły w pracy tłumacza. „Przekłady Literatur Słowiańskich” t. 6, cz. 1 (2015). Zajmuje się literaturą i kulturą słoweńską. Pisze pracę doktorską na temat szeroko pojętych granic przekładalności. Obecnie mieszka we Włoszech, gdzie pracuje jako tłumaczka oraz poszerza swoje filologiczno-kulturowe zamiłowania o nowe obszary badawcze (takie jak: dwujęzyczność naturalna, kultura Italii czy też: kultury słowiańskie na styku innych kultur i języków niesłowiańskich).

Anna Muszyńska: „Polskość” w słoweńskich przekładach Rozki Šefan pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska: Intertekstualność jako forma dialogu międzykulturowego pobierzRozwiń

Anna Muszyńska-Vizintin: O destereotypizacji odczytań tekstu oryginału w przekładzie. Rozważania o słoweńskim tłumaczeniu kulinariów w Panu Tadeuszu pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język. O dwóch „poezjotwórczych” kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim pobierz Rozwiń

Anna MuszyńskaVizintin: Wiedza i zmysły w pracy tłumacza pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku pobierz Rozwiń