Ožbot Martina

PL

Martina Ožbot, profesor zwyczajna w Instytucie Języków i Literatur Romańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Zajmuje się przede wszystkim badaniem przekładów literackich i ich recepcji, teorią przekładu, historią tłumaczeń z języka włoskiego na słoweński i z języka słoweńskiego na włoski. Jest autorka monografii Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob. Slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja (2006) oraz Prevodne zgodbe: Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose (2012). Opublikowała liczne artykuły z zakresu przekładoznawstwa, wpływów językowych oraz tekstologii. Jest redaktorką czasopism naukowych: „Linguistica” i „Hieronymus” (czasopismo poświęcone przekładowi) oraz serii Studia Translatoria. Tłumaczy z języka włoskiego i angielskiego na słoweński i odwrotnie (m.in. Edward Sapir; Luca Luigi Cavalli-Sforza).

SL

redna profesorica na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s prevodoslovjem, besediloslovjem in jeziki v stiku. Med drugim je avtorica knjig Prevajalske strategije in vprašanje koherence v slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja (2006) in Prevodne zgodbe: Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose (2012). Je urednica revije Linguistica in knjižne zbirke Studia translatoria. Občasno prevaja iz italijanščine in angleščine v slovenščino in obratno (npr. Edward Sapir: Jezik; Luca Luigi Cavalli-Sforza: Geni, ljudstva in jeziki).

EN

professor at the Department of Romance Languages and Literatures, University of Ljubljana (Slovenia). Her main research interests concern translation theory and translation history, text linguistics, and languages in contact. She has authored several publications, among which there are also two monographs: Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja (Textual coherence and translation strategies in the Slovene translations of Machiavelli’s Prince, 2006) and Prevodne zgodbe: Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose (Translation Stories: Studies in translation history and theory, with a focus on Slovene-Italian relations, 2012). She is editor of the journal Linguistica and of the book series Studia translatoria. The works she has translated into Slovene include Edward Sapir’s Language and Luigi Cavalli-Sforza’s Genes, Peoples and Languages.

Martina Ožbot: Razvoj prevodoslovlja in interdisciplinarnost / Rozwój przekładoznawstwa i interdyscyplinarność (tłum. Joanna Cieślar) pobierzRozwiń