Pytlak Magdalena

PL

bułgarystka, slawistka, tłumaczka, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2010). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę i kulturę bułgarską oraz szeroko rozumianą translatologię. Autorka książki Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy” Fiodora Dostojewskiego, licznych publikacji naukowych oraz tekstów popularno-naukowych.

BG

Магдалена Питлак – българистка, славистка, преводачка, доктор по хуманитарните науки в областта на литературознание (2010). Работи главен асистент в Института по славянска филология на Ягелонския университет, където се специализира в съвременната българска литература и култура и транслатология. Авторка на книга Полифоничност в превода. Как поляци и българи четат “Бесове” на Ф.М. Достоевски, на мнозина научни и научнопопулярни публикации.

EN

Bulgarian and Slavonic Studies scholar, translator, doctor (PhD) of philology (2010). She works at the Institute of Slavonic Studies at the Jagiellonian University. Her research is focused on the modern Bulgarian literature and culture and traductology. Author of book Polyphony in translation. How Poles and Bulgarians read „The Possessed” by F. Dostoyevsky and of many papers and essays.

Magdalena Pytlak: Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa Iz istorja na Byłgarskija Roman pobierz Rozwiń

Magdalena Pytlak: Na obrzeżach pola literackiego. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku pobierzRozwiń