Tokarz Bożena

PL

prof. zw. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; kierownik i twórca Zakładu Teorii Literatury i Translacji (pełniła funkcję kierownika do września 2016 roku) oraz czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”; badaczka dwudziestowiecznej literatury polskiej i słoweńskiej; zajmuje się teorią literatury, komparatystyką, teorią przekładu, poetyką historyczną. Szczególną uwagę poświęca problematyce przekładów, zwłaszcza słoweńskim przekładom literatury polskiej oraz polskim przekładom literatury słoweńskiej. Autorka m.in. książek: Teoria literatury. Metodologia badań literackich (współautor: S. Zabierowski); Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej (1983); Poetyka Nowej Fali (1990); Wzorzec, podobieństwo, przypominanie (Ze studiów nad przekładem artystycznym) (1998); Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście kon‑ struktywistycznym (2004); Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego (2010).

SL

Redna profesorica na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah; ustanoviteljica  in (do septembra 2016) vodja Katedre za literarno teorijo in prevajanje;  glavna urednica revije Przekłady Literatur Słowiańskich (Prevodi slovanskih literatur). Raziskuje poljsko in slovensko književnost 20. stoletja, ukvarja se tudi z literarno teorijo, primerjalno književnostjo, teorijo prevoda, literarno zgodovino. Posebno pozornost posveča prevodoslovni problematiki, in sicer slovenskim prevodom poljske literature in obratno. Objavila je vrsto znanstvenih prispevkov in nekaj znanstvenih monografij, mdr.: Teoria literatury. Metodologia badań literackich (soavtor: S. Zabierowski); Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej (1983); Poetyka Nowej Fali (1990); Wzorzec, podobieństwo, przypominanie (Ze studiów nad przekładem artystycznym) (1998); Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym (2004); Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego (2010).

WIĘCEJ / MORE

Bożena Tokarz: Słoweńskie wybory literatury polskiej: przekłady z lat 1990—2006 pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara Terra incognita pobierzRozwiń

Bożena Tokarz: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej pobierzRozwiń

Bożena Tokarz: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej pobierzRozwiń

Bożena Tokarz: Ostatnia Wieczerza Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją, z własną i cudzą kulturą pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia pobierz Rozwiń