Wołek-San Sebastian Katarzyna

PL

dr n. hum., adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar zainteresowań naukowych: traduktologia, dydaktyka przekładu, literatura chorwacka XX w. Autorka monografii „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej (2011).

HR

dr. sc., viši asistent na Institutu za slavensku filologiju Jagelonskog Sveučilišta. Područje znanstvenog interesa: traduktologija, hrvatska književnost 20. stoljeća. Autorica  monografije „Treća kultura” i problemi prijevoda moderne hrvatske književnosti (2011).

ENG

PhD., Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, Jagiellonian University. The area of scientific interests: translation studies, translation pedagogy, Croatian literature of the 20th century. The author of a monograph The „third culture” and problems in translating modern Croatian literature (2011).

Katarzyna WołekSan Sebastian: Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović Odbrojavanje wobec kategorii ciała i cielesności pobierz Rozwiń