Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Tom 6 Nr 1 (2015)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strony tytułowe i spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

TŁUMACZENIE JAKO NAŚLADOWANIE / INSPIRACJA ARTYSTYCZNA

Richard Jackson: From translation to imitation / Od tłumaczenia do naśladowania (tłum. Wojciech Tokarzpobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia (tłum. Leszek Małczakpobierz Rozwiń

TŁUMACZENIE JAKO NAŚLADOWANIE / INFORMACJA METATEKSTOWA

Monika Gawlak: O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej) pobierz Rozwiń

TEKST I KULTURA WYJŚCIOWA W ŚWIETLE KULTURY DOCELOWEJ

Bożena Tokarz: Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia la folie de saussurepobierz Rozwiń

Dorota ŻygadłoCzopnik: „Wolność kontrolowana” — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej Umělohmotný třípokoj pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń

KULTURA WYJŚCIOWA I TRZECIA KULTURA

Anna MuszyńskaVizintin: Wiedza i zmysły w pracy tłumacza pobierz Rozwiń

Katarzyna WołekSan Sebastian: Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović Odbrojavanje wobec kategorii ciała i cielesności pobierz Rozwiń

Agata Jawoszek: Tłumacz zdemaskowany. Wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić — spojrzenie krytyczne pobierz Rozwiń

Martyna Ecler-Pasku: Dialog swojskości i obcości w powieści Most na Drinie Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski pobierz Rozwiń

Jana Šnytova: Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny / Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski (tłum. Marta Buczekpobierz Rozwiń

Joanna Cieślar: Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika pobierz Rozwiń

PRZEKŁAD W KULTURZE DOCELOWEJ

Galia SimeonovaKonach: Przekład w przestrzeni oddziaływania obcej kultury pobierz Rozwiń

Marlena Gruda: Odbiorca przewidywany w powieści Sny i kamienie Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński pobierz Rozwiń

Lidija Tanuševska: Transfer niektórych elementów językowych w przekładzie poezji polskiej na język macedoński pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii pobierz Rozwiń

Indeks autorów (Monika Gawlakpobierz

Indeks tłumaczy (Monika Gawlakpobierz