Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Tom 5 Nr 1 (2014)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Strony tytułowe pobierz

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarz) pobierz

PRZEKŁAD I KOMPARATYSTYKA: ZAKRESY I CELE

Marko Juvan: Prevod in svetovna književnost / Literatura światowa a przekład (tłum. Anna Muszyńskapobierz Rozwiń

Martina Ožbot: Razvoj prevodoslovlja in interdisciplinarnost / Rozwój przekładoznawstwa i interdyscyplinarność (tłum. Joanna Cieślar) pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza (tłum. Leszek Małczak) pobierz Rozwiń

PRZEKŁAD W POSZUKIWANIU MIEJSCA W KOMPARATYSTYCE I W KULTURZE

Leszek Małczak: Skazani na komparatystykę i przekład pobierz Rozwiń

Dorota Żygadło-Czopnik: „Refrakcje” literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty pobierz Rozwiń

Magdalena Pytlak: Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa Iz istorja na Byłgarskija Roman pobierz Rozwiń

Hanna Makurat: Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu Ślub Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Przekład powieści Gordany Kuić Zapach deszczu na Bałkanach wobec oryginału pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne? pobierz Rozwiń

SPOTKANIE KULTUR NA POGRANICZU I W JĘZYKU

Miran Košuta: „Le drugo ime za ljubezen…”. Novejš knjižo italijanjenje slovenskega leposlovja (20002013) / „To tylko inna nazwa miłości…”. Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (20002013) (tłum. Joanna Cieślar) oraz Italijanski knjižni prevodi slovenskega leposlovlja / Włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (opracował Miran Košuta) pobierz Rozwiń

Hanna Karpińska: Fałszywi przyjaciele tłumacza i jego wierni wrogowie w praktyce bułgarsko-polskich tłumaczeń literackich pobierz Rozwiń

Robert Grošelj: Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italjanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča / Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča (tłum. Maja Jasińska) pobierz Rozwiń

Anita Srebnik: Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju / Spotkanie kultur w słowniku dwujęzycznym (tłum. Maja Jasińska) pobierz Rozwiń

Przemysław Brom: Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne pobierz Rozwiń

TŁUMACZ KOMPARATYSTA

Anna Muszyńska‑Vizintin: Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język. O dwóch „poezjotwórczych” kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Józef Marušiak — tłumacz-komparatysta idealny? pobierz Rozwiń

VARIA

„Postsciptum Polonistyczne” 2013, nr 2 (12): Polonistyka w Bułgarii — wczoraj i dziś (Dorota Gołek‑Sepetliewa) pobierz Rozwiń

Indeks autorów (Joanna Cieślar) pobierz

Indeks tłumaczy (Joanna Cieślar) pobierz

Noty o Autorach pobierz