Żygadło-Czopnik Dorota

PL

dr, kierownik Zakładu Bohemistyki, Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych, Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszar zainteresowań naukowych: literatura czeska po 1989 roku, teoria literatury, kultura literacka. Wybrana bibliografia: monografia „W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu” (2009), współredaktorka zbioru „Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze” (2009) i redaktor naukowa rocznika „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Wrocław

CS

Ph.Dr., vedoucí Oddělení bohemistiky, Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, člen Centrum Postkoloniálnĕ-Posttotalitárních Studií, Kabinetu Interdisciplinárních Studií o Posttotalitarismech při Ústavu slovanské filologie Vratislavské univerzity.

Badatelské zaměření: česká literatura po roce 1989, teorie literatury, literární kultura. Výběrová bibliografie: monografie „W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu” (2009), spoluredaktora sborníku „Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze” (2009) a vědecká redaktorka ročníku „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, č. 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Wrocław.

EN

PhD., head of the Department of Czech Studies (Institute of Slavic Studies, University of Wroclaw), member of the Research Center for Postcolonial and Post-totalitarian Studies and the Interdisciplinary Research Center for Post-totalitarian Studies (Institute of Slavic Studies, University of Wroclaw).

The area of scientific interests: Czech literature after 1989, theory of literature, literary culture. Selected bibliography: „W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu” (2009 – monograph), „Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze” (2009 – co-editor), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, vol. 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Wrocław (scientific editor).

Dorota Żygadło-Czopnik: Refrakcje literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty pobierz Rozwiń

Dorota ŻygadłoCzopnik: „Wolność kontrolowana” — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej Umělohmotný třípokoj pobierz Rozwiń

Dorota Żygadło‑Czopnik: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku pobierzRozwiń