Историја

Досад су изашли следећи бројеви:

Wybory translatorskie (Избор преводилаца) 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Зборник радова даје општии преглед преводилачких избора, показујући посредно неке карактеристике преводиалца и његове културе. Следећи зборници ће наставити да се баве сличном тематиком.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Зборник је додатак броју под насловом „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Сасвим различит од споменутог, даје преглед издања и рецепције словенских књижевности у различитим словенским културама.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. – Зборник  је наставак другога дела серијске публикације под насловом „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Споменути део бележи преводе из бугарске, хрватске и српске књижевности на пољски језик, као и преводе с пољског језика на споменуте језике. Потврђује притом у претходном броју приказану диспропорцију присутности словенских књижевности у Пољској и пољске књижевности у другим словенским земљама.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 388 s. – Публикација је посљедњи део првог бројапод насловом Wybory translatorskie 1990-2006 (Избор преводилаца). Евидентира преводе из чешке, словачке и македонске књижевности. На крају четвртог дела првог броја налази се индекс аутора и преводилаца како би се читаоцу олакшало кориштење библиографије и омогућило доношење закључака о изборима преводилаца.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Облици међукултуралног дијалога у књижевном преводу).  T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Споменути је број посвећен облицима међукултуралног дијалога у преводу (и његовим посредовањем) на основу бугарске, чешке, хрватске, македонске, пољске, српске, словачке и словенске књижевности. У представљеним радовима аутори описују и  интерпретирају различите нивое дијалога (најчешће лексички), покушавају да одреде претпоставке које допуштају, као и оне које онемогућују комуникацију, као и несклоност појединих преводилаца таквој врсти дијалога.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Културне баријере у књижевном преводу). T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Наслов трећег броја серијске публикације „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Преводи словенских књижевности“) односи се на културолошку праксу и обичаје, који се мање или више налазе у тексту, те отежавају одражавање оригинала у преводу, а тиме и разумевање другости код секундарног примаоца. То често узрокује проблеме при превођењу и отвара нова питања у науци о књижевности, којима се у књизи баве поједини аутори.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Стереотипи у књижевном преводу). T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Чланци у овом броју односе се на различите стереотипе и њихову интерпретацију у преводима. Односи се то једнако на стереотипе који су настали као последица превода, као и на реконструкцију оних насталих у оригиналној култури.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Библиографија превода словенских књижевности) (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Број бележи преводе бугарске, хрватске, чешке, македонске, српске и словеначке књижевности на пољски језик и пољске књижевности на споменуте језике у раздобљу од пет година.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką (Узајамне везе превода и компаратистике). T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Аутори радова у зборнику под насловом  Узајамне везе превода и компаратистике показују како се компаратистика све више приближава науци о превођењу, доказујући трансверзалност културе и савремене књижевности лишене предрасуда и негативних предоџби. У истраживањима спроведенима на том подручју откривају се подручја светске књижевности које је све теже дефинисати.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Библиографија превода словенских књижевности). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Од овога је свеска библиографија богатија за коментаре, у којима аутори скицирају правила у рецепцији стране (словенске) књижевности код Словена, у контексту поједине културе, потребе за променом или потврђивањем.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl