Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Tom 3 Nr 1 (2012)

Pobierz cały numer czasopisma

lub poszczególne artykuły:

Spis treści pobierz

Wstęp (Bożena Tokarz) pobierz

MODEL KULTURY I JEGO UWARUNKOWANIA

Monika Gawlak: Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. Čefurji raus! pobierz Rozwiń

Izabela Mroczek: Kilka uwag o czeskim przekładzie Pawia królowej Doroty Masłowskiej pobierz Rozwiń

Iwona Stanios: Transkulturowość oryginału w przekładzie (na przykładzie powieści Derviš i smrt Mešy Selimovicia) pobierz Rozwiń

Nikolaj Jež: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie słoweńskiego przekładu Pana Tadeusza Rozki Štefan pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Między polityką a estetyką — o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana pobierz Rozwiń

DYSKURS AKSJOLOGICZNY I ESTETYCZNY

Mateusz Warchał: Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym pobierz Rozwiń

Lenka Németh Vítová: Czeski humor po polsku pobierz Rozwiń

Marzena Osmólska: Bohater groteskowy Ferdydurke Witolda Gombrowicza w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierz Rozwiń

BARIERY — SĄSIEDZTWA — PRZEJŚCIA

Paulina Pycia: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw pobierz Rozwiń

Sylwia Sojda: Adresat dziecięcy w tłumaczeniach Winnie-the-Pooh A.A. Milne’a na język polski i słowacki pobierz Rozwiń

Marta Buczek: Bariery kulturowe w słowackim przekładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza pobierz Rozwiń

Lucyna Spyrka: Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej pobierz Rozwiń

Katarzyna Baran: Polskie frazeologizmy w słoweńskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej pobierz Rozwiń

DIALOG I RAMY INTERPRETACYJNE PRZEKŁADU

Adriana Kovacheva: Dora Gabe i Anna Kamieńska — dialogi poetyckie pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Oblicza melancholii. Szafa Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład pobierz Rozwiń

Indeks autorów (Marlena Gruda) pobierz

Indeks tłumaczy (Marlena Gruda) pobierz

Noty o Autorach pobierz