Archiwum kategorii: Bez kategorii

Nowy numer czasopisma dostępny on-line – Tom 11 Nr 1

Do Państwa dyspozycji jest już nowy numer czasopisma (Tom 11 Nr 1). Życzymy owocnej lektury!

Tom jest dostępny w wersji online za pośrednictwem:

Tom zawiera artykuły przekładoznawców, literaturoznawców i komparatystów zainteresowanych problematyką modernistycznego przekładu literackiego w kulturach słowiańskich. Historyczny materiał porównawczy stanowią zarówno przekłady poetyckie, prozatorskie, dramatyczne, jak i filozoficzne, powstałe na gruncie  modernizmów: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego,  czeskiego, chorwackiego, serbskiego, słoweńskiego i litewskiego. Rozważania o tłumaczeniach w literaturach słowiańskich potwierdzają, że paradygmat translatorskiej nowoczesności obejmuje zjawiska nie tylko różnorodne i odmienne, ale nawet zasadniczo przeciwstawne i wykluczające się, jak tradycjonalizm  w słowackiej praktyce przekładowej w dobie tzw. normalizacji po 1968 roku, przekładowy eksperymentalizm z okresu drugiej fali czeskiej awangardy lub, przykładowo, wysoki, „ocalający” humanizm poetyckich tłumaczeń Tomasa Venclovy. Przekład ujmowany jest jako modus aktywności twórczej, manifestacja modernistycznej wrażliwości artystycznej i samoświadomości kulturowej, integralna część modernistycznego programu odnowy literatury, stymulator ewolucji „mniejszych literatur” narodowych, a także narzędzie transmisji imperatywu inwencyjności oraz nowoczesnych idei antropologicznych i społecznych. Tom jest adresowany do teoretyków, historyków, krytyków i praktyków przekładu artystycznego.