Sekce

Sekce teorie literatury a překladu

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 4.50, 3.62
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak

dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz

dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak

dr Katarzyna Majdzik
mgr Jakob Altmann
mgr Joanna Cieślar
mgr Petra Gverić Katana

Sekce teorie literatury a překladu vznikla v roce 1992 v rámci struktury Ústavu slovanské filologie Slezské univerzity. Mezi její členy patří pracovníci specializující se na teoretickou problematiku spojenou s různými literaturami, tj. chorvatskou, srbskou, českou, slovenskou a slovinskou, jež jsou reprezentovány v programech studijních oborů vedených Ústavem.

Činnost sekce zahrnuje didaktiku a výzkumné práce. Tým pracovníků je věcně odpovědný za didaktiku bloku předmětů připravujících studenty a rozšiřujících jejich filologické znalostí z oblasti literárněvědné teorie a praxe (interpretace a četba literárních textů, struktura textu, metodologie literárních bádání, literárněhistorický proces,) a také teorie a analýzy překladu jako nového uměleckého a sociálního jevu.

Vědecká práce Sekce se zaměřuje na dvě témata (literární a literárněvědný diskurs a také teorii překladu) zahrnující široký rozsah výzkumných problémů, jako například: bádání literárních forem vzhledem ke kulturní realitě a také lokálního a univerzálního vývojového rytmu v jednotlivých literaturách a kulturách, typologie překladů vzhledem k rozdílům mezi jazykovými systémy, účastnící se překladatelského procesu, spolu s modely světa, jež jsou nich vepsány, rozdíly mezi literárními a kulturními tradicemi, mezi individuálními světonázory a úrovněmi citlivosti i komunikačními schématy.

Od roku 2008 se pracovníci účastní nakladatelského projektu Překlady slovanských literatur, který je veden prof. dr hab. Bożenou Tokarz.  Publikační činnost má pravidelný charakter a je zahrnuta  do části B výkazu vědeckých časopisů Ministerstva vysokého školství a vědy (10 bodů). Dosud vyšlo 5 tematických svazků časopisu a také 6 bibliografických svazků vydávaných paralelně, skládajících se z katalogů překladů slovanských literatur v Polsku a překladů polské literatury v slovanských zemích vydaných tiskem v letech 1990-2014.

Ve vědeckém programu Sekce se zohledňuje možnost rozšíření bádání o specializační příspěvky zástupců jiných výzkumných oborů, stejně jako odborníků z oblasti ostatních slovanských filologií. Otevření novým oblastem bádání dovoluje rozšířit perspektivu srovnávacích zkoumání. Teorie literatury je těsně spjata s komparatistikou a naopak, a zároveň se dokáže vyhnout faktografickým pastem a personální “vlivologii” v literárněvědné činnosti. Ukazuje totiž na konkrétní (existující v textu) vztah mezi vědomím a strukturou literárního textu, a v tomto kontextu ukazuje na výjimky z normy v mezích stejné konvence nebo vývojové tendence. Komparatistika a teorie literatury vyžadují interdisciplinární perspektivu, kterou ve svých publikacích zohledňuje mnoho pracovníků Sekce. Zájem o oba obory literárněvědného bádání se také odráží v napsání studií o uměleckém překladu.

Každou třetí středu nebo každý třetí čtvrtek měsíce v 16.30 nebo 17.00 hodin se konají diskusní vědecké porady, v nichž se předpokládá účast (referát nebo účast v diskusi) nejen členů Sekce teorie literatury a překladu, ale i vědeckých pracovníků jiných literárněvědných sekcí Ústavu slovanské filologie a jiných ústavu Slezské univerzity.